Surikata

DUBEN a KVĚTEN 2017 na Poradenském centru ICV MENDELU

14. 2. 2017 -

Vyždímejte z končícího semestru co nejvíc a využijte možnosti poradenských aktivit a seminářů pro Váš osobní a kariérní rozvoj!  Pro studenty a zaměstnance MENDELU zdarma!

Semináře

Více informací a přihlašování na http://icv.mendelu.cz/poradenske-centrum

Individuální poradenství

  • Psychologické poradenství pro řešení rozličných obtížných životních situací – průběžně dle individuální domluvy;
  • Kariérové poradenství jako pomoc při plánování a řízení kariéry – průběžně dle individuální domluvy;
  • Koučování jako podpora při řešení problémů nebo dosahování vytýčených cílů – průběžně dle individuální domluvy;
  • Studijní poradenství jako podpora při řešení obtížných situací spojených se studiem;
  • Sociálně právní a pracovně právní poradenství
  • Adaptace studia pro studenty se specifickými potřebami;
  • Poradenství pro studenty s poruchami řeči.