Konference ICOLLE 2019

2. 6. 2019 -

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve na 11. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2019, která proběhne 17.– 18. 9. 2019 v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Hlavním tématem konference bude "Udržitelnost ve vzdělávání - minulost, současnost a budoucnost".  Záštitu nad konferencí převzali rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Cílem 11. ročníku konference ICOLLE 2019 je zhodnotit aktuální trendy v rámci udržitelnosti ve vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje.

Jako hlavní přednášející vystoupí v plenární části konference:

  • Dzintra Iliško - profesorka a vedoucí Centra pro udržitelné vzdělávání v Lotyšsku (Center of Sustainable Education in Latvia, Daugavpils University, Institute of Humanities and Societal Sciences). Zaměřuje se na udržitelné vzdělávání, začlenění udržitelného vzdělávání do přípravy učitelů, genderová studia a inkluzívní vzdělávání.
  • Sylwia Badowska - akademická pracovnice na Katedře marketingu Fakulty managementu Gdaňské univerzity v polských Sopotech. Specializuje se na oblast výzkumu a analýz spotřebitelských trhů. 
  • Sylvie Formánková - působí na Mendelově univerzitě v Brně, na Provozně ekonomické fakultě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na oblast společenské odpovědnosti a udržitelnosti. V současné době zkoumá toto téma především v terciární sféře vzdělávání. 
  • Vladimír Hulík -  vedoucí oddělení statistických výstupů a analýz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Profesně se orientuje na analýzy a prognózy vývoje vzdělávacího systému a na problematiku indikátorů ve vzdělávání, zejména v mezinárodním kontextu. 

 

Na plenární část naváží odborné sekce konference:

  • Formální vzdělávání
  • Neformální vzdělávání
  • Studentská sekce
  • Posterová sekce

 

Konferenci je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti. 

 

Přihlášení na konferenci

 

Podrobné informace o konferenci a přihlášení jsou k dispozici na www.icolleconference.cz 

 

Ohlédnutí za loňským ročníkem konference 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: