Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2018

3. 4. 2018 -

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve na jubilejní 10. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2018, která proběhne 18.– 19. 9. 2018 v Kongresovém centru MENDELU ve Křtinách. Hlavním tématem konference bude "Celoživotní vzdělávání v podmínkách 21. století." Přihlášení na konferenci je možné až do 31. 8. 2018.

Cílem 10. ročníku konference ICOLLE 2018 je zhodnotit aktuální trendy celoživotního vzdělávání z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje. Na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE 2018 bude pozornost věnována především:

  • otázkám vzdělávání  prostředí středních a vysokých škol,
  • hodnocení vzdělávání ze strany absolventů a zaměstnavatelů,
  • trendy v dalším vzdělávání, 
  • vzdělávání seniorů.

Kdo se konference účastní

Konferenci je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, doktoradům a širší odborné veřejnosti. Jako přednášející vystoupí čeští i zahraniční odborníci v oboru pedagogiky.

Přihlášení na konferenci je možné až do 31. 8. 2018.

Více informací na www.icolle.cz 

 

Pozvánka na konferenci ICOLLE 2018 (PDF ke stažení)                Ohlédnutí za loňským ročníkem konference