Konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2018

25. 6. 2018 -

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve na jubilejní 10. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2018, která proběhne 18.– 19. 9. 2018 v Kongresovém centru MENDELU ve Křtinách. Hlavním tématem konference bude "Celoživotní vzdělávání v podmínkách 21. století." Přihlášení na konferenci je možné až do 31. 8. 2018.

Cílem 10. ročníku konference ICOLLE 2018 je zhodnotit aktuální trendy celoživotního vzdělávání z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje. Na mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE 2018 bude pozornost věnována především:

  • otázkám vzdělávání  prostředí středních a vysokých škol,
  • hodnocení vzdělávání ze strany absolventů a zaměstnavatelů,
  • trendy v dalším vzdělávání, 
  • vzdělávání seniorů.

 

Jako hlavní přednášející vystoupí v plenární části konference:

  • doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph. D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, který se věnuje dějinám pedagogiky a školství, digitálním technologiím ve vzdělávání a vzdělávání učitelů.
  • Prof. Dr. hist. Irena Saleniece, vedoucí Centra orální historie Univerzity v Daugavpils v Lotyšsku, která se zabývá mimo jiné využitím metody orální historie při výzkumu soudobých dějin školství.
  • doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph. D., vedoucí Institutu výzkumu  inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho výzkumná činnost se zaměřuje na sociální patologie u osob se zdravotním postižením a sociální participaci.
  •  Mgr. Martin Majcík z Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který působí jako metodik Krajského akčního plánu rozvoje vzdělání.  

Kdo se konference účastní

Konferenci je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, doktoradům a širší odborné veřejnosti. Jako přednášející vystoupí čeští i zahraniční odborníci v oboru pedagogiky.

 

Přihlášení na konferenci je možné až do 31. 8. 2018.

Více informací na www.icolle.cz 

 

Pozvánka na konferenci ICOLLE 2018 (PDF ke stažení)                Ohlédnutí za loňským ročníkem konference 

Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: