Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Letní kurz španělštiny pro začátečníky

25. 3. 2015 -

Letní jazykový kurz španělštiny pro začátečníky


Cíl kurzu

Chcete se naučit základy zajímavého jazyka, kterým španělština zajisté je? Pak využijte naší nabídky letního kurzu.
Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli mít dostatečné znalosti k tomu, aby byli schopni napsat vstupní test, který některé fakulty požadují.


Obsah kurzu

V gramatické části se lektorka zabývá podstatnými jmény v jednotném a množném čísle, přechylováním, členem určitým a neurčitým, zájmeny osobními, zájmeny přivlastňovacími nesamostatnými, zájmeny ukazovacími, přídavnými jmény, jednotným a množným číslem a jejich přechylováním, ekvivalenty slovesa být (slovesa ser, estra, haber), časovými slovesy I., II., III. třídy slovesné v přítomném čase, časováním sloves se změnou kmenové samohlásky, nepravidelnými slovesy, zvratnými slovesy, předložkami místními a časovými, vazbami předložek s infinitivem, číslovkami základními a řadovými, vyjádřením budoucího času opisnou vazbou ir a + infinitiv.

Slovní zásoba se týká tematických okruhů: pozdravy, představování, běžné denní aktivity, volný čas, zájmy, koníčky, škola a studium, rodina, bydlení, pronájem bytu, počasí, reálie španělsky mluvících zemí.

Studijní materiály: Español en marcha 1 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios)


Rozsah kurzu

10 pracovních dnů, celkem 40 hodin, 4 vyučovací hodiny denně

Kurz navštěvuje max. 10 účastníků


Výstup kurzu

Účastníci kurzu získají osvědčení o absolvování letního jazykového kurzu příslušné úrovně.


Termín kurzu

Z důvodu nedostatečného počtu zájemců nebyl kurz otevřen. Budeme rádi pokud Vás zaujme nabídka jazykových kurzů na akademický rok 2015/2016. http://icv.mendelu.cz/czv/25456-jazykove-kurzy

Výuka probíhá v budově ICV MENDELU, Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

3 690,-Kč (vč. DPH)

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 470,-Kč (vč. DPH)


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky do 15. června
  • úhrada účastnického poplatku do 30. června

Kontakt

organizační zajištění

Jana Šimečková

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

xsimecko@node.mendelu.cz

 

lektor

Ing. Marcela Cruz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam