Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Letní kurz němčiny pro začátečníky

25. 3. 2015 -

Letní jazykový kurz němčiny pro začátečníky


Cíl kurzu

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat základní znalosti z německého jazyka. Kurz rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení), důraz je kladen především na schopnost konverzace na běžná každodenní témata.


Obsah kurzu

V gramatické části se lektorka zabývá členy, skloňováním členů, slovesy (časování sloves v přítomném čase), pořádkem slov ve větě (věty oznamovací, tázací a rozkazovací), přivlastňovacími a osobními zájmeny včetně skloňování, záporem ve větě a rozkazovacím způsobem.

Slovní zásoba se týká tematických okruhů: představování a seznamování, vyplňování jednoduchých formulářů, nákupy, restaurace, jednoduchá sdělení v každodenních situacích.

Studijní materiály: Moderní učebnice němčiny, Sprechen Sie Deutsch?, Deutsch  für Anfänger 1


Rozsah kurzu

10 pracovních dnů, celkem 40 hodin, 4 vyučovací hodiny denně

Kurz navštěvuje max. 10 účastníků


Výstup kurzu

Účastníci kurzu získají osvědčení o absolvování letního jazykového kurzu příslušné úrovně.


Termín kurzu

Z důvodu nedostatečného počtu zájemců nebyl kurz otevřen. Budeme rádi pokud Vás zaujme nabídka jazykových kurzů na akademický rok 2015/2016. http://icv.mendelu.cz/czv/25456-jazykove-kurzy

Výuka probíhá v budově ICV MENDELU, Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

3 690,-Kč (vč. DPH)

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 470,-Kč (vč. DPH)


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky do 15. června
  • úhrada účastnického poplatku do 30. června

Kontakt

organizační zajištění

Jana Šimečková

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

xsimecko@node.mendelu.cz

 

lektor

PhDr. Hana Beláková


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam