Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Letní jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé začátečníky

25. 3. 2015 -

Letní jazykový kurz angličtiny pro mírně pokročilé začátečníky


Cíl kurzu

Kurz je určen pro ty, kteří mají základy angličtiny, ale přece jen si v ní příliš nevěří a chtějí svoje znalosti ukotvit. Účastník umí vyslovovat anglická slova, pasivně rozumí psanému a mluvenému projevu týkající se osobních informací a základních každodenních situací, dokáže jednoduše odpovědět na otázky týkající se jeho samého a jeho každodenního života.


Obsah kurzu

V gramatické části se lektorka zabývá slovesnými tvary, podstatnými a přídavnými jmény, pořádkem slov ve větě, otázkou, záporem, rozkazovacím způsobem v různých časech, používáním členů, přídavnými jmény a příslovci, stupňováním, aktivními a pasivními formami sloves, předložkami, složenými souvětími a spojovacími výrazy.

Slovní zásoba se týká tematických okruhů: představení se, zaměstnání, kvalifikace, bydlení, příroda a okolí, životní prostředí, volný čas, kultura, sport a další aktivity, práce doma i v zahraničí, cestování, doprava, ubytování, vyřízení běžných formalit v zahraničí, nákupy, studium a vzdělávání, moderní komunikace.

Studijní materiály: New English File


Rozsah kurzu

10 pracovních dnů, celkem 40 hodin, 4 vyučovací hodiny denně

Kurz navštěvuje max. 10 účastníků


Výstup kurzu

Účastníci kurzu získají osvědčení o absolvování letního jazykového kurzu příslušné úrovně.


Termín kurzu

Z důvodu nedostatečného počtu zájemců nebyl kurz otevřen. Budeme rádi pokud Vás zaujme nabídka jazykových kurzů na akademický rok 2015/2016. http://icv.mendelu.cz/czv/25456-jazykove-kurzy

Výuka probíhá v budově ICV MENDELU, Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

3 690,-Kč (vč. DPH)

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 470,-Kč (vč. DPH)


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky do 15. června
  • úhrada účastnického poplatku do 30. června

Kontakt

organizační zajištění

Jana Šimečková

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

xsimecko@node.mendelu.cz

 

lektor

Mgr. Eva Bumbálková


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam