Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Roční intenzivní kurz češtiny pro cizince (začátečníky) - Praha

20. 12. 2017 -

 

 

Roční intenzivní kurz češtiny pro cizince (začátečníky) - Praha


Komu je kurz určen

Studium je určeno studentům ze zahraničí, kteří mají zájem studovat na některé z vysokých škol v České republice, ideálně na Mendelově univerzitě v Brně, v češtině. Nepředpokládá se předchozí znalost českého jazyka, kurz je určen úplným začátečníkům. Ve studijních skupinách převládají studenti, jejichž mateřským či druhým jazykem je ruština. Zprostředkovacím jazykem výuky je od samého počátku čeština. Předpokladem pro studium je ukončené středoškolské vzdělání.

Kurz spadá do oblasti celoživotního vzdělávání dle § 60 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů (Zákon o vysokých školách). Jedná se o přípravný kurz ke studiu na veřejných vysokých školách v akreditovaných studijních programech technického, ekonomického a humanitního zaměření.


Obsah studia

Kurzy češtiny pro cizince jsou určeny pro úplné začátečníky i mírně pokročilé studenty. Naučíme vás aktivně komunikovat v běžných životních situacích a vybavíme vás také základy komunikace v oblasti vaší budoucí odbornosti a specializace. Závěrečná zkouška potvrzuje vaše aktuální jazykové znalosti a pomůže vám úspěšně zvládnout přijímací řízení na vysoké školy v České republice.

  • čeština pro běžnou komunikaci – konverzace, gramatika, práce s texty
  • kulturní, společenské a historické reálie České republiky

Cíl kurzu

Cílem kurzu je rychlé osvojení a prohloubení jazykových znalosti a dovedností. Hlavním cílem studia je jazyková příprava studentů na budoucí studium v českém jazyce. Celá příprava vychází z „Evropského referenčního rámce pro jazyky“. K ověřování znalostí dochází v průběhu celého studia, které je zakončeno komplexní závěrečnou zkouškou sestávající z částí Poslech, Čtení, Gramatika, Psaní a Mluvení.
Od druhého semestru studia organizujeme i přípravné nástavbové kurzy odborných předmětů.


Závěrečná zkouška z češtiny pro cizince

•    v úrovních A2, B1, B2
•    dle kritérií Společného evropského referenčního rámce
•    složení zkoušky (60% úspěšnost)
•    modelové verze závěrečných testů
•    certifikát o složení zkoušky vás opravňuje ke studiu na většině vysokých škol v ČR
•    při neúspěšném složení závěrečné zkoušky máte možnost opravného termínu, v každém případě získáte potvrzení o absolvování kurzu


Druh kurzu

roční kurz, rozsah 560 vyučovacích hodin, výuka 16 -20 hodin týdně, zahájení kurzu v září či říjnu 2018

Studium ukončeno nejpozději do konce srpna 2019.


Cena kurzu

Na dotaz


Přihlášky

Pro nábor studentů v zahraničí spolupracujeme s:

TBS group, s.r.o.
Rumunská 1

120 00  Praha 2
mob: +420 777 710 325
e-mail: info@tbs-group.cz; praha@tbs-group.cz


Místo konání

Výuka probíhá v Praze na adrese Krkonošská 1471/17, 120 00  Praha 2    


Kontakt

Institut celoživotního vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5
613 00  Brno
Česká republika
Tel.: + 420 545 135 216
e-mail: odov.icv@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

Fotogalerie

Slavnostní předávání Osvědčení v rámci Závěrečných zkoušek pro pražskou skupinu studentů proběhlo 19. 5. 2016. Absolventi ročního studia obdrželi nejen Osvědčení o absolvování závěrečné zkoušky Češtiny pro cizince, ale také drobné pamětní předměty.