Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Kurz vizuální komunikace

28. 12. 2014 -

 

Kurz vizuální komunikace

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří mají zájem o informace ze současné vizuální komunikace. Znalosti získané z oborů písmo, typografie, grafický design aj. mohou posluchači využít pro absolvování připravených praktických kurzů Typografie a Grafického designu.


Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout jeho účastníkům základní orientaci ve fungování, principech a estetice, historii a současnosti vizuální komunikace, a to prostřednictvím nejtypičtějších médií. Po absolvování kurzu posluchač porozumí specifické terminologii vizuální komunikace a jejím zákonitostem; orientuje se v klíčových médiích; pochopí význam historického odkazu písma, typografie a grafického designu pro současnou tvorbu v různých oborech vizuální komunikace; seznámí se s novými médii (vč. elektronických).


Obsah kurzu

 1. Vizuální komunikace: Úvod do vizuální komunikace. Komunikace obecně. Paralelní komunikace. Struktura komunikace.Hromadné sdělovací prostředky. Písmo,typografie, grafický design a další příbuzné obory jako součást vizuální komunikace. Nová média.

 2. Písmo (terminologie). Nauka o písmu. Latinka

 3. Vývoj písma. Význam písma. Vliv nástroje, materiálu, myšlení a prostředí na podobu písmového znaku. Předstupně písma. Čtyři fáze ve vývoji písma.

 4. Typografie jako podpůrný prostředek komunikace. Čitelnost, proporce plochy, zlatý řez, normalizované formáty, optický střed. Základní typografická pravidla. Základní estetické kategorie: symetrie, asymetrie, kontrast a rytmus.

 5. Sazba. Stupně velikosti písma. Kombinace čtyř základních typografických prvků: písma, slova, řádku a sloupce. Členění na logické a optické celky. Volba písma podle zadání. Možné a nemožné kombinace písem.

 6. Dějiny typografie a typografického písma (1440-1950). Tendence v typografii. Významní typografové, tiskaři a tvůrci písma.

 7. Kniha. Vymezení pojmu. Vývoj, názvosloví a anatomie knihy. Knižní edice; identifikační prvky edice. Vydavatelská koncepce. Česká kniha. Současné edice.

 8. Tištěná média: Noviny a časopis; bulletin; elektronické varianty tištěných médií.

 9. Vizuální informační systémy Piktogram. Eidetická redukce. Semiotická charakteristika piktogramu. Piktogramová řada. Syntaktická vyváženost. Motivované a konvenční znaky. Metodika tvorby piktogramu: prefabrikace a rastry; média, instalační a architektonické prvky. Spontánní piktogramy (graffiti). Informační „Bábel“.

 10. Obrazová a písmová značka. Historie a předchůdci značky. Proč ne „logo“! Funkce  značky a logotypu. Ochrana značky; konstrukce a kodifikace. Klasifikace značky a logotypu. Kritéria dobré značky. Motivy. Vývoj a modernizace značky. Perspektivy

Studijní materiály: Všechny přednášky jsou postaveny na bohatém obrazovém materiálu. Textový i obrazový materiál posluchači kurzu obdrží v elektronické podobě.


Informace o lektorovi

doc. Mgr. Vítězslav Švalbach po vysokoškolském studiu pracoval 30 let jako grafický designér ve svobodném povolání. Jeho hlavní pracovní náplní byla tvorba značek a logotypů, typografické koncepce tištěných médií, plakáty, medailérství, písmo v architektuře, spolupráce s průmyslovými designéry atd. Poté externě vyučoval na brněnských i mimobrněnských vysokých výtvarných školách (Favu VUT, Katedra výtvarné výchovy PedF MU, Fakulta informatiky MU, Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín). Založil a 14 let vedl Ateliér grafického designu a multimédií na Fakultě informatiky MU.Vedl výtvarné workshopy na vysokých školách v ČR i v zahraničí (Krakov, Polsko). Cyklus Vizuální komunikace lektor přednášel více jak 10 let na FI MU a U3V MU.


Rozsah kurzu

10 dvouhodinových přednášek (1x týdně), tj. celkem 20 hodin


Výstup kurzu

Kromě odborných znalostí obdrží každý úspěšný absolvent Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Termín kurzu

Termín kurzu bude upřesněn.


Cena kurzu

2 800,- Kč + 21% DPH


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu

Kontakty

organizační zajištění

Šárka Moravcová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 207
sarka.moravcova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam