Francouzština pro pokročilé začátečníky

29. 12. 2017 -

Francouzština pro pokročilé začátečníky


Cíl kurzu

Kuz Vám pomůže rozšířit základní znalosti jazyka a zlepšit jazykové dovednosti – poslech s porozuměním, psaní, porozumění psaného projevu a ústní projev. Absolvent bude připraven k mezinárodní jazykové zkoušce DELF A1.


Obsah kurzu

Dva moduly. Jeden modul má 3 lekce.

Lektorka v hodinách využívá kromě učebnice také doplňkové materiály na procvičení gramatiky, autentické materiály, pracuje s internetem a francouzskými filmy či hudbou.

 

Zimní semestr -  A1.2

-        neztratit se na cestě, dát někomu radu či popsat nějaké místo

-        vyjádřit, co se smí a nesmí

-        frankofonie
Učebnice Latitude 1, lekce 7-9

 

Letní semestr– A2.1

-        popis osob a míst

-        rozšíření znalostí o další formy budoucího a minulého času

-        rozkazovací způsob, předložky, zvratná slovesa

-        zájmenná příslovce y, en

-        francouzská kultura
Učebnice Latitude 1, lekce 10-12

 

Studijní materiál: Latitudes 1 od nakladatelství Didier (učebnice a pracovní sešit)


Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

 

 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídlo ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč

 

1 semestr

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

Mgr. Júlia Žertová

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: