Ruština pro začátečníky

29. 12. 2017 -

Ruština pro začátečníky


Cíl kurzu

Kurz zahrnuje všechny základní aspekty systému ruské jazykové výuky: fonetiku, intonaci, slovní zásobu, gramatiku. Praktická cvičení jsou zaměřena na poslech s porozuměním a na rozvoj řečových dovedností. Cílem kurzu je rozvíjet správnou výslovnost, rozšiřovat a systematizovat slovní zásobu a gramatiku ruského jazyka.


Obsah kurzu

Kurz pro ruštiny pro začátečníky se zabývá tématy: azbuka, výslovnost, větná skladba, intonace u otázek a odpovědí, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, tázací zájmena (кто, что, сколько), tvorba záporu «не..., а...», podstatná jména, tvorba otázek, příslovce, slovesa na -ать/-ять (1. časování), sloveso быть, číslovky 1 - 100, větná vazba У меня есть, dny v týdnu, spojky и, а, но v souřadných souvětích, příčinné věty (потому что), přítomný čas, minulý čas, budoucí čas, předložky в, на, за.

Konverzační témata: rodina; spolupracovníci v zaměstnání; vzájemné představování se; orientace ve veřejném prostoru (v restauraci, na ulici, v lékárně, v obchodě); vyjadřování souhlasu/nesouhlasu (Я думаю, что ..., Я тоже так думаю);letištní pasová kontrola; zaměstnání; divadlo atd.

 

Studijní materiál: Russkij jazyk: 5 elementov

Studijní materiál lektorka kurzistům na každou hodinu připravuje. Pro účast na kurzu není nutné si učebnici kupovat.

 

Část učebnice si můžete prohlédnout na webové stránce: https://ulozto.cz/!9XSSmnpFm/ucebnik-5-elementov-12-lekci-pdf


Rozsah kurzu

Kurz ruštiny pro začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Začátek kurzu v letním semestru: únor 2020. Bude upřesněno.

Den a čas kurzu: Úterý 17:00 - 18:30 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídlo ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč

 

1 semestr

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

Mgr. Iana Ziamaeva

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: