Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Španělština pro mírně pokročilé

29. 12. 2017 -

Španělština pro mírně pokročilé


Cíl kurzu

Kurz španělštiny pro mírně pokročilé navazuje na znalosti získané v minulém roce v kurzu pro začátečníky. Klade důraz na rozvoj všech jazykových dovedností - porozumění, čtení, psaní, mluvení. Přitom zajišťuje důkladné studium nejdůležitějších gramatických struktur a jejich následné procvičení a upevnění, osvojení slovní zásoby z nejrůznějších oblastí a její praktické využití pro rozvíjení schopnosti mluvit a komunikovat, na kterou je celý kurz obzvláště zaměřen.

Kurz je určen pro pracující i studenty, účastnit se mohou studenti, kteří se seznámili se základy španělského jazyka v kurzu pro začátečníky. Také je určen pro studenty, kteří absolvovali alespoň jeden semestr španělštiny na MENDELU jako volitelný předmět (světový jazyk - španělština začátečníci) a chtějí si dále rozšířit získané znalosti nebo se potřebují dostat na vyšší úroveň.

Rozšíření slovní zásoby a osvojení další gramatiky, které absolventům kurzu umožní nejen domluvit se v běžných situacích, ale také zapojit se aktivněji do jednodušší konverzace, vyřešit základní problémy, a to jak ve Španělsku, tak i v ostatních španělsky mluvících zemích. Absolventi tohoto kurzu získají jazykové kompetence odpovídající úrovni A1+ podle mezinárodní evropské klasifikace, které jim umožní dále pokračovat ve studiu.


Obsah kurzu

1. Opakování probrané gramatiky, slovní zásoby a konverzačních témat – včetně probraného předpřítomného času (není v učebnici)

2. Dům, byt, vybavení domu; v hotelu; číslovky řadové 1-10, sloveso hay (haber)

3. Restaurace, jídlo; volný čas; sloveso gustar

4. Rozkazovací způsob kladný

5. Jak si domluvit schůzku; popis osoby - vlastnosti; jak trávíme víkendy

6. Gerundium, vazba estar +gerundium

7. Prázdniny; počasí; měsíce, roční období

8. Minulý čas jednoduchý - pravidelná slovesa i nepravidelná slovesa

 

Studijní materiál: Nuevo Español en marcha 1 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios) – od Unidad 4


Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Začátek kurzu v zimním semestru: 2. října 2018

Den a čas kurzu: úterý 14:45  - 16:15

 

 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v budově ICV MENDELU, Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

2 semestry

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč

 

1 semestr

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 203

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

Mgr. Markéta Kocmánková

Životopis


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam