Němčina pro středně pokročilé

29. 12. 2017 -

Němčina pro středně pokročilé


Cíl kurzu

Kurz němčiny  pro středně pokročilé  je určen těm, kteří rozumí a reagují na mluvený či psaný projev a umí se orientovat v běžných každodenních situacích v německy mluvícím prostředí.

Cílem tohoto  kurzu je rozšíření a prohloubení  již získaných jazykových  znalostí a dovedností.


Obsah kurzu

V gramatické části je kladen důraz na  opakování a procvičení zejména minulých časů (sloves pomocných, slabých, silných, modálních), vedlejší vět,  infinitivu  minulému, příčestí přítomnému a minulému, přívlastkovým vazbám, infinitivu s zu, tvaru würde + infinitiv, nepravidelným slovesům, trpnému rodu, konjunktivu. V konverzační části je cílem aktivní použití jazyka nejen v běžné komunikaci, ale i při komunikaci při začlenění se do pracovního procesu v německy mluvících zemích.

 

Studijní materiály: Deutsch für Fortgeschrittene

Studijní materiál lektorka kurzistům na každou hodinu připravuje. Pro účast na kurzu není nutné si učebnice kupovat.


Rozsah kurzu

Kurz němčina pro středně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

 Začátek kurzu v letním semestru: 26. února 2020

 Den a čas kurzu: Středa 13:00 - 14:30

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč

 

1 semestr

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

PhDr. Hana Beláková

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: