AJ pro středně pokročilé – intenzivní

18. 12. 2017 -

Angličtina pro středně pokročilé - intenzivní


Cíl kurzu

Kurz je určen pro ty, kteří rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného slova i psaného projevu obsahujícího i neznáme výrazy. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Kurz má nabyté dovednosti osvěžit a dále je rozvíjet a umožnit tím orientovat se v běžných životních situacích v prostředí,  kde se daným jazykem hovoří.


Obsah kurzu

Z gramatiky se v kurzu probírá: věty oznamovací, zápor, otázka, slovosled, čas přítomný prostý, přítomný průběhový, minulý prostý, předpřítomný prostý, předpřítomný průběhový, budoucí prostý, budoucí průběhový, další vyjádření budoucnosti, vyjádření množství a kvality, přídavná jména, příslovce, stupňování, členy, modální slovesa, pasivum, použití infinitivu, přímá/nepřímá řeč, frázová slovesa, souvětí, pořádek slov.

Z hlediska slovní zásoby jsou v kurzu probíraná témata: základní údaje o sobě, představení, užitečné fráze při rozhovoru, rodina a přátelé, zaměstnání, záliby, volný čas, sport, cestování, dovolená, zdraví, nemoc, nakupování, pošta, jídlo, restaurace, hotel, komunikace, telefon, PC, životní prostředí, omluvy a poděkování, žádosti a stížnosti, souhlas a nesouhlas.

 

Studijní materiál: New English File Intermediate


Rozsah kurzu

Kurz probíhá 1 semestr a to v podobě 2 x 2 hodiny týdně. Za semestr to činí celkem 50 hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Bude stanoven na základě dostatečného zájmu.

 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

4 150 Kč 

Pro studenty a zaměstnance 6% sleva - 3 900 Kč 


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

PhDr. Ivana Tulajová

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: