AJ pro mírně pokročilé – intenzivní

19. 12. 2017 -

Angličtina pro mírně pokročilé - intenzivní


 Cíl kurzu

Jednosemestrální kurz angličtiny pro mírně pokročilé je určen pro ty, kteří se již anglicky v minulosti učili, ale cítí, že jejich znalosti jsou jen nižší úrovně. Je také pro ty, jejichž znalosti se staly "mírně pokročilými" vlivem zapomínání. Tyto kurzy mají za cíl nabyté znalosti osvěžit a dále je zdokonalit. Účastníci probírají gramatiku i konverzační okruhy, které jim umožní spolehlivě se orientovat v běžných každodenních situacích a v pracovním procesu v prostředí cizího jazyka.


Obsah kurzu

Z gramatiky jsou v kurzu probrány následující případy: slovosled v otázkách, přítomný čas prostý a průběhový, vztažné věty, minulý čas prostý, minulý čas průběhový, otázka na podmět spojky, vazba be going to, budoucí čas, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, předpřítomný čas prostý, stupňování přídavných jmen a příslovcí.

Z hlediska slovní zásoby se probírají témata: rodina, přídavná jména pro popis vlastností, části těla, hudba, volný čas, nakupování, cestování, frázová slovesa, oblečení, bydlení, na letišti, v hotelu.

 

Studijní materiál: New English File pre-intermediate


Rozsah kurzu

Kurz probíhá 1 semestr a to v podobě 2 x 2 hodiny týdně. Za semestr to činí celkem 50 hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut).

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Bude stanoven na základě dostatečného zájmu.

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže).

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.


Cena kurzu

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč 


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

PhDr. Ivana Tulajová

 Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: