Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Teplo a hydrotechnika

27. 12. 2017 -

Kurz teplotechniky a hydrotechniky

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro studenty oboru TZP a TZEI.


Cíl kurzu

Absolventi kurzu získají základní teoretické znalosti z teplotechniky a hydrotechniky.


Obsah kurzu

1. blok

 • základní pojmy a veličiny v termomechanice
 • základní vratné změny
 • Carnotův cyklus (přímý, obrácený), práce cyklu
 • porovnávací cykly: zážehový, rovnotlaký, smíšený
 • kompresory a vývěvy: práce cyklu, objemová a mechanická činnost

2.blok

 • páry: vznik par, určení základních veličin stavů páry
 • chladící oběh, tepelná čerpadla
 • vlhký vzduch, změny stavu vlhkého vzduchu
 • sušení
 • sdílení tepla vedením, proděním, sáláním

3.blok

 • Eulerova rovnice hydrostatiky, aplikace zákona zachování hmoty a energie v mechanice tekutin
 • výtok tekutiny z nádrže, výtokové součinitele
 • dynamické účinky proudu tekutiny na stěnu
 • odpory proudění třením a místními vřazenými odpory
 • čerpadla a ventilátory
 • hydraulické mechanismy

Rozsah kurzu

12 vyučovacích hodin (3 čtyřhodinové bloky)


Termín kurzu

podzim 2018, termín v přípravě

Místo konání: ICV MENDELU - budova E


Cena kurzu

1 490 Kč (vč. 21% DPH)


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu

Kurz bude otevřen při přihlášení dostatečného počtu zájemců.


Kontakty

 

Organizace kurzu

Šárka Moravcová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 54513 5207

e-mail: sarka.moravcova@mendelu.cz

 

Lektor kurzu

Ing. Tomáš Koutný,  AF MENDELU


 Přihlašovací formulář

 

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam