Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Přípravný ročník pro Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

29. 12. 2014 -

Přípravný ročník pro obor Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů 


Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií nabízí v rámci akreditovaných magisterských studijních programů, ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání, kurz Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů. Po úspěšném ukončení kurzu je možno pokračovat na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně ve studiu formou řádného magisterského studia ve studijním programu Regionální rozvoj. Úspěšným absolventům kurzu může vysoká škola, v návaznosti na § 60 odst. 2 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání, až do výše 60 % kreditů, které jsou potřebné k řádnému ukončení magisterského studia. Absolvent kurzu tak může podstatným způsobem své magisterské studium urychlit. Uznávání absolvovaných předmětů se řídí i článkem č. 13 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.


Komu je kurz určen

Je určen studentům s bakalářským vzděláním, kteří mají zájem se připravit na navazující magisterské studium programu Regionálního rozvoje. 


Cíl kurzu Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Kurz je zaměřen na získání kompetencí spočívajících zejména ve schopnosti aplikovat a rozvíjet poznatky vyplývající ze znalostí teorie společenského a územního rozvoje v globálních a regionálních souvislostech, analyzovat a vyhodnocovat trendy vývoje i reálné situace regionů, využívat environmentálních, geografických a dalších specializovaných informací nezbytných pro řešení problematiky regionálního rozvoje, uplatňovat interdisciplinární přístup v řídících procesech a souvisejících aktivitách, provázat poznatky ekonomické, environmentální a sociální povahy.


Obsah kurzu

Kurz zahrnuje celkem 10 odborných předmětů, učební plán je přiložen. 

Učební plán kurzu Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Semestr

Předmět

Způsob ukončení

Počet kreditů

I.

Interkulturní psychologie

Zk

4

 

Marketingový výzkum

Zk

4

 

Revitalizace a rekultivace v regionálním rozvoji

Zk

5

 

Manažerská ekonomika

Zk

5

 

Globální a regionální aspekty trhu práce

Zk

4

II.

Ekonomická geografie

Zk

6

 

Udržitelný rozvoj regionu

Zk

5

 

Regionální management

Zk

4

 

Interpretace a vizualizace prostorových dat

Zk

4

 

Finanční management

Zk

5

Celkový počet kreditů

46

Posluchačům, kteří splní všechny předepsané povinnosti - 80% docházka a 46 kreditů, bude předáno osvědčení o absolvování kurzu.


Rozsah kurzu

Délka kurzu je 2 semestry. Výuka probíhá 5x za semestr, vždy v pátek odpoledne (14-18 h) a v sobotu (8-12 a 13-17 h) v prostorách Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Tř. Generála Píky 7, Brno. 1 soustředění zahrnuje 12 výukových hodin.


Termín kurzu

Kurz momentálně není v nabídce.


Cena kurzu

Cena je 12.000 Kč za 2 semestr. (Cena je osvobozena od DPH, placena jednorázově).


Požadované předpoklady uchazeče

Řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu, doložené bakalářským diplomem.

Způsob přijetí ke studiu: Podání přihlášky a zaplacení ceny kurzu. Přihlášky jsou podávány vždy  do září. Zahájení kurzu v říjnu 2015.


Kontakty

organizační zajištění

Andrea Šašinková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
andrea.sasinkova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam