Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Přípravný ročník pro Mezinárodní teritoriální studia

29. 12. 2014 -

Přípravný ročník pro Mezinárodní teritoriální studia 


Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií nabízí v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů, ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání, jednoletý přípravný kurz Mezinárodní teritoriální studia. Po úspěšném ukončení kurzu je možno pokračovat na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně ve studiu formou řádného bakalářského studia ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia. Úspěšným absolventům kurzu může vysoká škola, v návaznosti na § 60 odst. 2 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání. Absolvent kurzu tak může podstatným způsobem své bakalářské studium urychlit. Uznávání absolvovaných předmětů se řídí i článkem č. 13 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně.


Komu je kurz určen

Středoškolským vzdělaným studentům, kteří se chtějí připravit na studium programu Mezinárodní a teritoriální studia. 


Cíl kurzu

Kurz je zaměřen na získání znalostí potřebných pro uplatnění na národní a mezinárodní úrovni všude tam, kde je vyžadována komplexní znalost problematiky rozvíjejících se zemí a regionů: především problémů ekonomického, environmentálního, sociálního, kulturního a politického charakteru.


Obsah kurzu

Kurz zahrnuje celkem 10 odborných předmětů, učební plán je přiložen.

Učební plán kurzu Mezinárodní teritoriální studia

Semestr

Předmět

Způsob ukončení

Počet kreditů

I.

Rozvojová ekonomika

Zk

6

 

Mezinárodní obchod

Zk

6

 

Úvod do rozvojových studií

Zk

4

 

Rozvojové problémy Latinské Ameriky

Zk

6

 

Teorie regionálního rozvoje

Zk

6

II.

Sociologie

Zk

5

 

Rozvojové problémy Afriky

Zk

6

 

Rozvojové problémy Jihovýchodní Asie

Zk

6

 

Interkulturní psychologie

Zk

6

 

Ekonomická geografie Asie, Afriky a Latinské Ameriky

Zk

6

Celkový počet kreditů

57

Posluchačům, kteří splní všechny předepsané povinnosti80% docházka a získání 50 kreditů, bude předáno osvědčení o absolvování kurzu.


Rozsah kurzu

Délka kurzu je 2 semestry. Výuka probíhá 5x za semestr, vždy v pátek odpoledne (14-18 h) a v sobotu (8-12 a 13-17 h) v prostorách Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Tř. Generála Píky 7, Brno. 1 soustředění zahrnuje 12 výukových hodin.


Termín kurzu

Kurz momentálně není v nabídce.


Cena kurzu

Cena je 12.000 Kč za 2 semestry. (Cena je osvobozena od DPH, placena jednorázově).


Požadované předpoklady uchazeče

  • Dosažení minimálně středoškolského vzdělání s maturitou.
  • Pokud je student jiné než české národnosti, musí své vzdělání potvrdit nostrifikací maturitního vysvědčení a doložení jazykového osvědčení na úrovni min. B2. 
  • Způsob přijetí ke studiu: Podání přihlášky a zaplacení ceny kurzu. Přihlášky jsou podávány do září 2015. Zahájení kurzu v říjnu 2015

Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam