Intenzívní víkendová rétorika

20. 6. 2018 -

Chcete si za víkend zlepšit své rétorické dovednosti? Navštivte kurz "Intenzivní víkendové rétoriky"!

Možnost zakoupení kurzu na dárkový poukaz. 

Intenzivní víkendová rétorika 

 

Kurz je určen každému, kdo se chce zdokonalit ve svých prezentačních a rétorických dovednostech. Je možné si vybrat, ze dvou kurzů:

Prezentační rétorika 


Cíl kurzu

Cílem kurzu je s účastníky trénovat jejich prezentační dovednosti, posílit nonverbální a vizuální stránku prezentací a zaměřit se na kreativní a efektivní sdělení smyslu.


 Obsah kurzu

 Metodika kurzu vychází z hereckých cvičení, které se kombinují s moderním přístupem k veřejnému vystupování.

 Nikdo se účastníky kurzu nebude snažit vměstnat do formy ideálního řečníka, bude dostatek času posílit Váš vlastní osobitý projev a zdůraznit Vaše silné stránky. Nečekejte poučky a návody, naopak se můžete těšit na kreativní hledání a zkoušení nových možností.

 Tématické okruhy 

 • příprava různých druhů projevů
 • strukturování projevu, pointa
 • motivace posluchačů a kontakt s posluchačem
 • práce s gestem, postojem těla, nonverbální komunikace
 • vizualizace v prezentaci
 • posílení individuálního stylu řečníka
 • video-rozbor a individuální zpětná vazba

Informace o lektorovi

MgA. Kateřina Chalupníková - lektorka prezentačních a komunikačních dovedností, učitelka dramatické výchovy. Patří mezi šťastlivce, co svou práci dělají nadšeně a s láskou. Od dětství sbírala zkušenosti v divadle a uměleckém přednesu. Přes deset let se věnuje propojení divadla a vzdělávání a jeho využití v běžném životě.

Od roku 2012 pracuje v komerčním sektoru pod hlavičkou Court of Moravia. Zde připravuje a vede školení pro velké i malé firmy. Pod rukama jí prošla také řada individuálních klientů, od manažerů, přes politiky, po “obyčejné” lidi, co se prostě potřebují umět prodat.

Učila na různých typech škol a má zkušenosti s alternativními a interaktivními výukovými styly. Pravidelně učí na vysokých školách a od roku 2013 vede literárně-dramatický obor na základní umělecké škole.


Rozsah kurzu

Délka kurzu je 12 hodin, které jsou rozloženy do dvou dnů: sobota 9.00 - 17.00 a neděla 9.00 - 15.00 hod. (po oba dny s hodinovou přestávkou na oběd).

Prosím vezměte si sebou pohodlné oblečení a obuv, které vám umožňuje volný pohyb. Důležité je nosit si sebou pití, ideálně neslazenou vodu bez bublinek nebo čaj, abyste měli dostatek tekutin a chránili si svoje hlasivky.


Termín kurzu 

Jaro 2019. Bude upřesněno.


Cena

2 600 Kč vč. DPH

 

 

Průpravná rétorika 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je nastartovat účastníky do dalšího rozvoje jejich prezentačních dovedností. Formou intenzivního kurzu poskytnout potřebné základy a dát doporučení na co se dále zaměřit.


Obsah kurzu 

Metodika kurzu vychází z hereckých cvičení, které se kombinují s moderním přístupem k veřejnému vystupování. 

Nečekejte poučky a návody, naopak se můžete těšit na kreativní hledání a zkoušení nových možností.

Tématické okruhy

 • uvolňovací a dechové cvičení pro potlačení trémy
 • dechové techniky
 • technika práce s hlasem, mluva na prostor
 • hlasová dynamika jako základ předání informace
 • artikulace a základy české výslovnosti
 • základy práce s gestem a postojem 

Informace o lektorovi

MgA. Kateřina Chalupníková - lektorka prezentačních a komunikačních dovedností, učitelka dramatické výchovy. Patří mezi šťastlivce, co svou práci dělají nadšeně a s láskou. Od dětství sbírala zkušenosti v divadle a uměleckém přednesu. Přes deset let se věnuje propojení divadla a vzdělávání a jeho využití v běžném životě.

Od roku 2012 pracuje v komerčním sektoru pod hlavičkou Court of Moravia. Zde připravuje a vede školení pro velké i malé firmy. Pod rukama jí prošla také řada individuálních klientů, od manažerů, přes politiky, po “obyčejné” lidi, co se prostě potřebují umět prodat.

Učila na různých typech škol a má zkušenosti s alternativními a interaktivními výukovými styly. Pravidelně učí na vysokých školách a od roku 2013 vede literárně-dramatický obor na základní umělecké škole.

 


Rozsah kurzu

Délka kurzu je 12 hodin, které jsou rozloženy do dvou dnů: sobota 9.00 - 17.00 a neděle 9.00 - 15.00 hod. (po oba dny s hodinovou přestávkou na oběd).

Prosím vezměte si sebou pohodlné oblečení a obuv, které vám umožňuje volný pohyb. Důležité je nosit si sebou pití, ideálně neslazenou vodu bez bublinek nebo čaj, abyste měli dostatek tekutin a chránili si svoje hlasivky.


Termín kurzu

Bude upřesněn. Jaro 2019.


Cena kurzu

2 600 Kč vč. DPH

Možnost zakoupení kurzu na dárkový poukaz. 


Podmínky účasti

Zaslání přihlášovacího formuláře

Zaplatit účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců. Počet účastníků ve skupině je 8.


Kontakt

organizační zajištění

Magdalena Hábová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 210
magdalena.habova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

 

 

Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: