Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Rétorika a veřejné vystupování

22. 2. 2018 -

Nečekejte poučky a návody, naopak se můžete těšit na kreativní hledání a zkoušení nových možností.Nikdo se účastníky kurzu nebude snažit vměstnat do formy ideálního řečníka, bude dostatek času posílit Váš vlastní osobitý projev a zdůraznit Vaše silné stránky.

 Možnost zakoupení kurzu na dárkový poukaz. 

Rétorika a veřejné vystupování - Začátečníci


Komu je kurz určen

Kurz je určen studentům, ale i širší veřejnosti, kteří se chtějí zdokonalit ve svých prezentačních a rétorických dovednostech. Náročnost kurzu je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé.


Cíl kurzu

Cílem je rozvíjet komplexní projev řečníka, pohyb i slovo jako vzájemně se ovlivňující jednotky. Nelze totiž oddělit tělo od hlasu a hlas od těla. Specifikem kurzu je tedy neustálé uvědomování si sebe sama jako řečníka, jehož projev je i k dívání, nejen k poslouchání.


Obsah kurzu

Metodika kurzu vychází z hereckých cvičení, které se kombinují s moderním přístupem k veřejnému vystupování.


Tématické okruhy

 • dech, hlas a artikulace, základy české výslovnosti
 • tempo, rytmus, intonace, zdůraznění myšlenky
 • uvolňovací a dechové cvičení pro potlačení trémy
 • čtení nahlas, práce s citací v mluveném projevu
 • příprava různých druhů projevů
 • strukturování projevu, pointa
 • motivace posluchačů a kontakt s posluchačem
 • práce s gestem, postojem těla, nonverbální komunikace
 • posílení individuálního stylu řečníka
 • video-rozbor a individuální zpětná vazba
 • další dle potřeb a přání účastníků kurzu

Informace o lektorovi

MgA. Lenka Hajdová - lektorka rétorických a prezentačních dovedností. Ve světě divadla a divadelní výchovy se pohybuje přes patnáct let. Má zkušenosti z divadelních a vypravěčských dílen. Tři roky vedla divadelní soubor. Má pedagogické zkušenosti se všemi věkovými skupinami - od dětí předškolního věku po dospělé. V roce 2009 absolvovala ateliér Divadlo a výchova na JAMU. V minulosti vedla kurzy rétoriky a věřejného vystupuvání pro Court of Moravia a Rádio R.


Rozsah kurzu

Délka kurzu je 24 hodin, které jsou rozloženy do 10-ti lekcí. Vždy středa v čase 17:30 - 20:00 hod.

Prosím vezměte si sebou pohodlné oblečení a obuv, které vám umožňuje volný pohyb. Důležité je nosit si sebou pití, ideálně neslazenou vodu bez bublinek nebo čaj, abyste měli dostatek tekutin a chránili si svoje hlasivky.


Termín kurzu

Leden 2019 - bude upřesněn.


Cena kurzu

3 140 Kč včetně DPH

Možnost zakoupení kurzu na dárkový poukaz. 


Podmínky účasti

Zaslání přihlášovacího formuláře

Zaplatit účastnický poplatek.

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců. Počet účastníků ve skupině je 8.


Kontakt

organizační zajištění

Magdalena Hábová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 210
magdalena.habova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam


Fotogalerie