Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Kurz Grafický design 1

2. 5. 2015 -

 V tomto kurzu se naučíte praktickým grafickým dovednostem při vytváření grafických návrhů v programu Corel.

Kurz grafického designu

 

Komu je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří mají zájem o získání praktických dovedností v oblasti moderního grafického designu a kteří se chtějí v tomto oboru zdokonalit.


Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům základní grafické dovednosti prostřednictvím tvorby vybraných grafických médií vytvořených na počítači v grafickém programu.

Předpokladem pro absolvování kurzu je výtvarné cítění, samostatná práce na zadáních a uživatelská znalost práce na PC (základní znalost grafického programu Corel je výhodou, nikoliv podmínkou). 


Obsah kurzu

Vizuální informační systémy:

Tvorba piktogramu:

  • výběr předlohy pro první piktogram s ohledem na piktogramovou řadu;
  • analýza tvarů předlohy;
  • syntéza tvarů piktogramu, redukce a stylizace;
  • varianty,
  • definitivní podoba piktogramu;

Piktogramová řada:

  • další 4 piktogramy;
  • syntaktická jednota piktogramové řady;

Prefabrikace a rastry;

Média; instalační a architektonické prvky.


Informace o lektorovi

doc. Mgr. Vítězslav Švalbach po vysokoškolském studiu pracoval 30 let jako grafický designér ve svobodném povolání. Jeho hlavní pracovní náplní byla tvorba značek a logotypů, typografické koncepce tištěných médií, plakáty, medailérství, písmo v architektuře, spolupráce s průmyslovými designéry atd. Poté externě vyučoval na brněnských i mimobrněnských vysokých výtvarných školách (Favu VUT, Katedra výtvarné výchovy PedF MU, Fakulta informatiky MU, Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín). Založil a 14 let vedl Ateliér grafického designu a multimédií na Fakultě informatiky MU.Vedl výtvarné workshopy na vysokých školách v ČR i v zahraničí (Krakov, Polsko). Grafický design vyučoval více jak 15 let na různých typech vysokých škol v ČR.


Výstup kurzu

Kromě odborných znalostí obdrží každý úspěšný absolvent Osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání.


Rozsah kurzu

20 hodin praktických cvičení na PC v programu Corel; 1 x 2-3 hodiny týdně; celkem 8 setkání


Termín kurzu

Kurz je veden v archivu, v současné době aktuální termíny nevypisujeme.


Cena kurzu

3 200,- Kč + 21% DPH


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu

Kontakty

Organizace kurzu

Šárka Moravcová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 54513 5207
e-mail: sarka.moravcova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam