Katastr nemovitostí a občanský zákoník

1. 9. 2017 -

Kurz jak pro odborníky z relevantních profesí, tak pro zájemce o danou problematiku.

Katastr nemovitostí a občanský zákoník


Komu je kurz určen

široká veřejnost, majitelé a stavitelé nemovitostí, zemědělci, architekti, stavaři, pracovníci v krajině, pracovníci projekcí, pozemkových a obecních úřadů a realitních kanceláří


Cíl kurzu

Seznámit širokou veřejnost i odborníky s katastrálním zákonem platným od 1. 1. 2014, s jeho historií a aktuálními změnami v legislativě včetně jejich problémů v praxi. Přiblížit posluchači aplikaci "Nahlížení do katastru", porozumění geometrickému plánu a získání přehledu o cenách pozemků.


Obsah kurzu

  • Historie katastru nemovitostí, obsah a předmět katastru nemovitostí. Katastrální mapy a jejich přesnost, ukázka map.

  • Katastrální zákon č. 256/2013 Sb. důležité změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem od 1.1.2014 /např. pozemek pod stavbou, pojem pacht, právo stavby, jak se chránit před podvodem odprodeje vlastního pozemku/.

  • Zápis vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí. Informační systém katastru nemovitostí, aplikace "Nahlížení do katastru".

  • Ceny pozemků, cenová mapa města. Geometrický plán a jeho pochopení.


Informace o lektorovi

Ing. Jelena Vitásková, Ph.D.- odborná garantka a lektorka má všestrannou geodetickou praxi, dlouhodobě působila na MENDELU v Brně jako garant předmětů Geodézie, Kartografie, Surveying (v angličtině), vyučovala pozemkové úpravy, katastr nemovitostí a GIS. V současné době působí  jako externí učitel na MENDELU. Zahraniční zkušenosti -- KTH Švédsko, publikace doma i v zahraničí.

Ing. Naděžda Vitulová - lektorka od r. 1991, do poloviny r. 2015 působila jako vedoucí, později jako ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město. Pracovala v minulosti také na Krajské geodetické a kartografické správě jako krajský metodik pro evidenci nemovitostí. V současné době se věnuje lektorské činnosti zaměřené pro obecní a stavební úřady a rovněž vyučuje předmět Katastr nemovitostí jako externí pracovník na soukromé vysoké škole.


Rozsah kurzu:

1 den - 8 vyučovacích hodin


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

bude stanoven po přihlášení dostatečného počtu zájemců


Cena kurzu

 1 600 Kč vč. DPH


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatk


Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

 

Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: