Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Úvod do zeměměřičství

5. 1. 2017 -

aneb jak si zaměřit pozemek (tvorba mapy, plánu).

Úvod do zeměměřičství

aneb praktická geodézie

Komu je kurz určen

Široká veřejnost, zahradníci, zemědělci, zahradní architekti, pracovníci v krajině, stavaři, pracovníci projekcí, pozemkových a obecních úřadů.


Cíl kurzu

Seznámit širokou veřejnost i odborníky z příbuzných profesí s mapami a jejich tvorbou, souřadnicovými systémy a se základem geodézie pro případné využití v praxi.


Obsah kurzu

  • Historie mapování, tvar a rozměry naší Země. Souřadnicové polohové a výškové systémy v naší zemi. Trigonometrické sítě.

  • Druhy map, katastrální mapy a jejich přesnost.

  • Základy polohopisných měření, metody měření včetně metody GPS, jednoduché úlohy vytyčování, tvorba mapy a plánu.

  • Praktické ukázky polohového měření - metoda pravoúhlých souřadnic (měří posluchači).

  • Praktické ukázky polohového měření s teodolitem v terénu (měří posluchači).

  • Praktické ukázky výškového měření s nivelačním přístrojem v terénu (měří posluchači).


Informce o lektorovi

Ing. Jelena Vitásková, Ph.D.- odborná garantka (lektorka) má všestrannou geodetickou praxi, dlouhodobě působila na MENDELU v Brně jako garant předmětů Geodézie, Kartografie, Surveying (v angličtině), vyučovala pozemkové úpravy, katastr nemovitostí a GIS. V současné době působí  jako externí učitel na MENDELU. Zahraniční zkušenosti -- KTH Švédsko, publikace doma i v zahraničí.


Rozsah kurzu

1 den, 8 vyučovacích hodin


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

bude stanoven po přihlášení dostatečného počtu zájemců


Cena kurzu

 1 600 Kč vč. DPH


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Fotogalerie


Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

 


Fotogalerie