Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

20. 8. 2015 -

Vzdělávací specializační studium pro samostatné likvidátory pojistných událostí, znalce a odhadce.

Technické znalectví a likvidace pojistných událostí


 

  • Program celoživotního vzdělávání Technické znalectví a likvidace pojistných událostí je uskutečňován na Mendelově univerzitě v Brně podle zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách v souladu s profesní objednávkou České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí na odborný profil absolventa a ve spolupráci se společností LAPA SERVICE s.r.o.
    • Doba studia je čtyři semestry (2 roky).

Technické znalectví je multidisciplinární obor, zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů všech oborů. Je významným nástrojem hledání a určování materiální pravdy a objasňování jevů pro účely řízení před státními orgány zejména v řízení trestním a občanskoprávním, pro potřeby správních orgánů a institucí, případně i pro potřeby ostatních právních subjektů.

Specifickým typem této činnosti je činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí při určování výše škody velkých škodních událostí či právně nebo technicky náročných a komplikovaných pojistných případů pro potřeby pojistitelů, zajistitelů ale i pojištěných. Tento postup je běžný v zahraničí a stává se standardním způsobem likvidace pojistných událostí českými pojišťovnami a pobočkami zahraničních pojišťoven i v České republice.

Kvalifikovaný výkon práce v oboru technického znalectví a samostatné likvidace škodních událostí předpokládá odpovídající vzdělávání znalců a samostatných likvidátorů k získání potřebných specifických znalostí a dovedností. Tento studijní program umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor PU) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle Živnostenského zákona).


Cíl studia

Cílem studia je komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti znalce v technickém oboru a pro výkon činnosti samostatného likvidátora škodních událostí. Absolventi získají potřebné znalosti také pro výkon profese odhadce majetku. Odborná kvalifikace absolventa je prokázána získáním vysoké úrovně profesní erudice, schopností efektivního získávání a zpracování informací, používáním progresivních analytických a syntetických metod řešení, garancí vysokého stupně ochrany důvěrných informací a schopností dalšího trvalého vzdělávání a rozvoje odbornosti. Nezbytným předpokladem pro výkon činnosti je však bezúhonnost a vysoká morální hodnota osobnosti absolventa.


Metody výuky

Při výuce je vedle standardních výukových metod, přednášek, odborných seminářů a praktických cvičení, užito i simulačních metod problémově orientované výuky, řešení případových studií, modelování, znalecké rekonstrukce, využití strukturovaných informačních systémů, geografických informačních systémů, specializovaných softwarových produktů a praktického procvičování užití speciálních dokumentačních a analytických metod.


Personální zabezpečení výuky

Na výuce se podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé (profesoři, docenti, odborní asistenti), vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické i praktické zkušenosti, jakož i tvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů.


Způsob ukončení

Studium je ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou.


Délka studia

4 semestry 


Cena studia

Cena studia je stanovena za celé studium, tedy za všechny čtyři semestry takto:

32 990,- Kč základní cena

30 490,- Kč pro členy ČAP, ACPM a KSZ a zaměstnance nebo spolupracovníky pojišťoven

29 990,- Kč pro členy a spolupracovníky ČKSLPU

25 990,- Kč pro studenty českých vyšších odborných a vysokých škol (studentům je umožněna platba ve 4 splátkách, a to vždy před zahájením daného semestru)

Aktuální sleva pro studenty MENDELU: 20 990 Kč (možnost platby ve splátkách zůstává)

 

Výše uvedené ceny neobsahují DPH  - pořadatel není plátce DPH. V ceně studia není zahrnuto stravování a ubytování.


Podmínky účasti

      • Ukončené nejméně středoškolské vzdělání s maturitou.
      • Uhrazení ceny studia. Na požádání vystavíme fakturu. Bankovní spojení k platbě bude zasláno společně s podrobnější informací o zahájení kurzu před zahájením výuky. 

Studium v programu celoživotního vzdělávání bude zahájeno po přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Při dostatečném počtu dalších zájemců o studium bude zahájen další běh vždy v následujícím roce. Přesný termín zahájení studia bude písemně oznámen spolu s organizačními pokyny po uzávěrce přihlášek.


Pořadatel

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU)

Helfertova 5, 613 00 Brno

www.ckslpu.com

info@ckslpu.com 

+420 545 132 359

+420 545 211 140

IČO: 266 16 149


Organizační zajištění a informace

Petr Nauš

tajemník ČKSLPU, technický pracovník pro výuku - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

Tel.: 545 132 359, Mobil: 602 743 133

Fax: 545 211 140

Email: petr.naus@mendelu.cz ; info@ckslpu.cz

Web: www.ckslpu.com

Zdeňka Šobová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 218

sobova@mendelu.cz

 

mediální partner

Zpravodajský portál oPojištění.cz  www.opojisteni.cz