Zpracování masa a výroba masných výrobků

7. 12. 2018 -

Praktická část kurzu se koná v provozech Mendelu v Brně a účastníci se mohou těšit nejenom na velké množství získaných teoretických i praktických znalostí, ale i na vlastnoručně vyrobené, čerstvé masné lahůdky.

Zpracování masa a výroba masných výrobků


Komu  je kurz určen

Všem, kteří chtějí získat nové poznatky ze zpracování masa a výroby masných výrobků, chtějí si rozšířit svoji kvalifikaci a odbornost.  Pro zaměstance v menších či větších provozech, faremní zpracovatele, i milovníky masa, kteří se o tomto oboru chtějí dozvědět více.


Obsah kurzu

 • Produkce a spotřeba masa v ČR
 • Jakost masa a parametry jakosti, metody hodnocení jakosti, odchylky
 • Legislativa - právní předpisy ČR a EU
 • Jatečnictví (včetně zpeněžování)
 • Bourání masa
 • Chlazení a zmrazování masa
 • Suroviny a operace v masné výrobě
 • Solení a vaznost masa
 • Rozdělení masných výrobků
 • Trvanlivé masné výrobky
 • Vady masných výrobků
 • Balení masa a masných výrobků, obaly
 • Zpracování živočišných tuků

 Praxe:

 • Praktická výroba tepelně opracovaných masných výrobků - vařeného výrobku, drobného masného výrobku, tyčového salámu aj.

Upozornění - na praktickou část je třeba mít zdravotní (potravinářský) průkaz.


Informace o lektorech

Odborná garantka kurzu a lektorka prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. s dlouholetou praxí v oboru, odborná garantka a vyučující předmětu technologie masa, senzorická analýza, aj., garantka masného provozu na Mendelu v Brně (oprávnění prodeje mas.výrobků), členka redakční rady časopisu Maso. Zajišťuje také spolupráci s firmami v masném oboru a účastní se praktických výzkumů (např. téma migrace látek z obalu do masných výrobků).

Dále se na výuce podílejí ostatní zaměstnanci Ústavu technologie potravin ,Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D., Ivana Kučínská a externí spolupracovník s dlouhodobou praxí v zemědělském i potravinářském oboru ( v minulosti zakládal několik masných provozů) Ing. František Němec.


Rozsah kurzu

1 dny - teoretická výuka (celkově 6 hodin teoretické výuky) - výuka v budově M2 (MENDELU, Ústav technologie potravin)
3 dny - výroba masných výrobků (celkově 18 hodin výuky v provozních laboratořích) - výuka v budově M2 (MENDELU, Ústav technologie potravin), praktická část bude v průběhu také doplněna o některé teoret.informace


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

září 2019
kurz má omezený počet míst - max. 15 osob.


Cena kurzu

5 900,- Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory, stud.materiál, materiál nutný pro výrobu masných výrobků


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Fotogalerie


Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborná garantka kurzu

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 191, +420 545 133 563
alzbeta.jarosova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

 

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

 


Fotogalerie

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: