Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Bezpečnostní management

28. 12. 2014 -

Kurz Bezpečnost osoba a společnosti - Bezpečnostní management

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro starosty, úředníky či administrativní pracovníky magistrátů, krajských úřadů, statutárních měst, obcí s rozšířenou působností, ředitelství HZS, horských služeb, charit. 


Cíl kurzu

Cílem kurzu je připravit bezpečnostní manažery (magistrátů, krajských úřadů, hasičských sborů, krizových štábů) pro výkon systemizovaných míst (manažer, velitel, administrativní pracovník) v oblasti bezpečnosti osob a společnosti pro veřejnou správu a soukromý sektor. 


Obsah kurzu

1. Bezpečnostní management - 30 hodin

2. Management rizik - 20 hodin

3. Ochrana obyvatelstva - 22 hodin

4. Aplikovaná psychologie - 20 hodin výuky

5. Ekonomika managementu krizových situací - 20 hodin výuky

6. Aplikovaná informatika - 20 hodin výuky

7. Veřejné právo a základní související předpisy - 20 hodin výuky

8. Krizová komunikace a komunikace rizik - 20 hodin výuky

9. Praktická cvičení - 20 hodin výuky


Profil absolventa

Student bude znát:

 • terminologii a potřebné informace v oblasti ochrany osob a společnosti,
 • základy managementu a jejich využití v bezpečnostním managementu,
 • základy managementu rizika,
 • zásady přípravy osob a dokumentace pro řešení mimořádných událostí,
 • základy veřejného práva ve vztahu k ochraně osob a společnosti,
 • základy aplikované psychologie a zásady psycho-sociální pomoci postiženým osobám,
 • základy ochrany obyvatelstva a společnosti,
 • základy ekonomiky managementu krizových situací,
 • úkoly soukromého sektoru k řešení mimořádných událostí,
 • základy aplikované informatiky v bezpečnostním managementu,
 • základy krizové komunikace apod.

Student bude umět:

 • aplikovat získané vědomosti v praxi,
 • uplatnit teoretické základy managementu v rozhodovacím procesu,
 • zabezpečit využití prvků individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva,
 • aplikovat zásady psycho-sociální problematiky při pomoci postiženým jednotlivcům a kolektivům,
 • komunikovat ve zvláštních situacích se zástupci médií a postiženými osobami,
 • podílet se na přípravě dokumentace v oblasti bezpečnosti společnosti,
 • vést malé kolektivy při praktické činnosti ochrany obyvatelstva a společnosti,
 • aplikovat právní normy pro podporu řízení bezpečnosti a rozvoje území,
 • využívat SW nástroje veřejné správy při zvládání mimořádných událostí apod.

Student bude schopen:

 • vykonávat činnost na systemizovaných místech v oblasti bezpečnosti osob a společnosti,
 • podílet se na přípravě podkladů pro přípravu a realizaci záchranných a humanitárních operací,
 • poskytovat psycho-sociální pomoc postiženým lidem v krizových situacích,
 • komunikovat s postiženými a se zástupci sdělovacích prostředků při zvládání mimořádných událostí apod.

Rozsah kurzu

Celkově 192 hodin výuky. Výuka bude probíhat v pátek a v sobotu cca 5x za semestr, 2 semestry.


Výstup kurzu

Absolvent kurzu získá Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání.


Termín kurzu

Plánované zahájení - březen 2015.

Kurz bude otevřen při naplnění na minimální počet účastníků.


Cena kurzu

Cena kurzu je 19 800,- Kč.


Podmínky účasti

 • úplné středoškolské vzdělání s maturitou
 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu (popř. možnost domluvy platby ve 2 splátkách)

Kontakty

organizace kurzu

Šárka Moravcová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 54513 5207

e-mail: sarka.moravcova@mendelu.cz

 

odborný garant kurzu

doc. Ing. Rudolf Horák, CSc.


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam