Základy finančního řízení

1. 8. 2018 -

Kurz Vám vysvětlí základní pojmy a souvislosti v oblasti finančního řízení a přiblíží možnosti vyhodnocení a analýzu fin.výkazů.

Základy finančního řízení


Cíl kurzu

Cílem je vysvětlit význam a praktické využití znalosti finančního řízení jako nástroje rozhodování, a to nejen ve své firmě. Seminář je určen především začátečníkům, kteří se chtějí seznámit s funkcemi finančního řízení a získat přehled o jeho základních nástrojích. Těm, kteří ještě s finančními výkazy běžně nepracují či těm, kteří chtějí mít bližší vhled do jednotlivých finančních položek a jejich vyhodnocení.


Obsah kurzu

Kurz je zaměřen nejen na objasnění základního významu finančních výkazů, jakožto informačního systému sloužícího k finančnímu rozhodování, ale také k pochopení významu finanční analýzy, sloužící k témuž cíli.

Účastníkům bude dále vysvětlena struktura finančních výkazů (Rozvaha, Výsledovka a Výkaz cash flow), stejně jako jejich používání při řízení firem. Nebudou opomenuty základní principy investičního rozhodování, oblast rizika, výnosnosti a časové hodnoty peněz.Na základě těchto odborných znalostí budou pak účastníci lépe chápat význam finanční analýzy a hedgingu, jakožto technik zajišťujících riziko.

Některá témata budou doplněna procvičením praktických příkladů.

V průběhu semináře bude rovněž  vyčleněn časový prostor pro rozvoj některých sociálních dovedností jeho účastníků (uživatelů finančního řízení).

Technická podpora semináře. Slovo lektora bude doprovázeno ppt. prezentací.  Účastníci semináře obdrží jeho sylaby.


Rozsah kurzu

doba trvání: 1,5 dne

1 den:

9.00 - 12.00 Ing. Ptáček, Ph.D. Hedging  (zajišťování rizik-význam, Forwardy, Future, Opce, příklady)

12.00 - 13.00 přestávka na oběd

13.00 - 16.00 doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (seznámení s účetními výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz cash flow; Finanční analýza; příklady na procvičení sestavení zjednodušených finančních výkazů, výpočet a  vyhodnocení ukazatelů finanční analýz)

2 den:

9.00 - 12.00 doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (dokončení tématu "finanční analýza"; časová hodnota peněz, hodnocení investičních projektů; příklady na procvičení metod hodnocení investičních projektů)


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

prosinec 2019


Cena kurzu

2 200 Kč 


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kurz bude realizován při dostatečném počtu přihlášených.


Kontakt

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: