Ovládání klávesnice hmatovou metodou pro výuku na ZŠ

28. 12. 2014 -

 

Ovládání klávesnice hmatovou metodou pro výuku na ZŠ


Komu je kurz určen

Kurz je určen k prohloubení odborné kvalifikace pro pedagogické pracovníky vyučující předměty informatiky, či výpočetní techniky na ZŠ, případně kvalifikovaným učitelům ZŠ, kteří v rámci výuky svého předmětu mohou uplatnit získané znalosti a dovednosti a mohou zařadit ovládání klávesnice hmatovou metodou do výuky.

Kurz je akreditován MŠMT.


Cíl kurzu

Studiem účastníci získají odborné znalosti pro zařazení tématiky "psaní na klávesnici" do různých vyučovacích předmětů ZŠ, jehož obsahem je zvládnutí hmatové metody psaní na klávesnici a základní orientaci v obchodní korespondenci. Záměrem je, aby na základě získaných poznatků pedagogičtí pracovníci základních škol získali potřebné znalosti a praktické kompetence pro výuku daného předmětu. 


Obsah kurzu

Studium obsahuje dva tématické bloky. Cílem prvního výukového bloku je získání praktických a klíčových dovedností učitele k ovládání klávesnice hmatovou metodou pomocí individuální programové výuky ZAV. Taktéž seznámit účastníky s organizováním soutěží klávesnicové gramotnosti, současně získání přehledu o didaktických hrách jako motivačního prvku pro výuku. Cílem druhého výukového bloku je seznámení se se zásadami elektornické komunikace prostřednictvím e-mailu, kde účastníci získají přehled o normalizované úpravě písemností a naučí se vyhotovit základní pracovně právní písemnosti. Výuka probíhá v posluchárnách OA, SOŠK a VOŠ Brno, Kotlářská 9. 


Rozsah kurzu

Studium je dvousemestrální, kombinované, o celkovém rozsahu 62 hodin.

Výuka probíhá 1x za 14 dní  ( 58 hodin prezenční výuky a 4 hodiny povinných konzultací), pátek cca od 13.00 do 18.00. 


Ukončení a výstup kurzu

Podmínkou pro ukončení studia je splnění požadavků stanoveného garantem a účast na minimálně 80% přímé výuky. Účastníci vykonají závěrečnou písemnou zkoušku, která zahrnuje desetiminutový opis textu dle písemné předlohy a vypracování tabulky, a na základě výše stanovených podmínek obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání " Ovládání klávesnice hmatovou metodou pro výuku na ZŠ".


Termín kurzu 

Kurz momentálně není v nabídce.


Cena kurzu

9.500,- Kč, rozdělena do dvou splátek (kurz je osvobozen od DPH)


Požadavky pro přijetí ke studiu v kurzu

  1. vysokoškolské vzdělání (řádném ukončení navazujícího magisterského programu),
  2. přihláška ke studiu,
  3. zaplacení I. částky školného. 

Kontakty

organizační zajištění

Magdalena Hábová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
magdalena.habova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: