Finanční trhy pro středoškolské učitele

28. 12. 2014 -

Můžeme vytvořit i kurz Finanční trhy pro středoškolské učitele na míru pro skupinu pedagogů. 

"Finanční trhy" pro středoškolské učitele


Komu je kurz určen

Cílovou skupinou jsou středoškolští učitelé zaměření na výuku ekonomických předmětů.

Kurz je akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.


Cíl kurzu 

Cílem semináře je poskytnut středoškolským učitelům potřebné teoretické, tak i praktické informace z oblasti významu finančních trhů a jednotlivých funkcí finančního systému, použitelné při výuce a inovacích ekonomických předmětů na středních školách. 


Obsah kurzu

1. Význam výuky problematiky finančních trhů na středních a vysokých školách

2. Vymezení finančního trhu jako nedílné součásti finančního systému a ekonomiky

3. Základní funkce finančního systému

4. Význam a funkce jednotlivých druhů finančních zprostředkovatelů

5. Charakteristika finančních investic

6. Mechanismus tvorby finančních investičních instrumentů

7. Členění finančního trhu a trhu cenných papírů

8. Vzájemná interakce jednotlivých segmentů finančního trhu

9. Soudobá "finanční krize" jako důsledek lidského selhání a chamtivosti; možné scénáře jejího dalšího vývoje

10. Vymezení dalších možných výukových modulů předmětu "Finanční trhy" a jejich obsahová náplň


Informace o lektorovi

prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc.  -  je český ekonom a vysokoškolský pedagog, který je profesorem v Ústavu ekonomiky VUT Brno, fakulty podnikatelské. Je odborníkem na oblast finančních trhů a zejména finančních derivátů a je rovněž autorem řady publikací na tato témata.


Literatura

Rejnuš, O.: Finanční trhy -- 3. rozšířené vydání, Key Publishing, 2011


Rozsah kurzu

7 vyučovacích hodin, od 12 do 19 hod


Termín kurz

Kurz momentálně není v nabídce.


Cena kurzu

1.800,- Kč (v ceně kurzu je i učebnice v hodnotě 700,- Kč)


Kontakty

organizační zajištění

Magdalena Hábová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
magdalena.habova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: