Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět:

Školní koordinátor EVVO

28. 12. 2014 -

"Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí."

Bacon Francis

Školní koordinátor EVVO


Komu je kurz určen

Kurz je určen pro učitele základních, případně středních škol. Účastníci vzdělávacího programu získají důležité poznatky o environmentální problematice se zaměřením na výkon funkce školního koordinátora EVVO jako řídícího pedagogického pracovníka environmentálního vzdělávání na škole. Kurz EVVO je akreditován MŠMT ČR. 


Cíl kurzu

Základním cílem vzdělávacího programu "Školní koordinátor EVVO" zaměřeného na výkon této řídící funkce na základních, příp. středních školách je porozumět pojetí, funkci a obsahu programu EVVO, z hlediska orientace v základních dokumentech a řídících organizacích ve vztahu k ochraně krajiny a životního prostředí. Dalším odborným cílem je pochopit a předat žákům principy udržitelnosti a stability krajiny jak z pohledu globálního, tak regionálního na základě rozšíření svých mezioborových znalostí a při respektování vazby složky ekologické, sociálně-kulturní a i ekonomické.

Z hlediska zkvalitnění a názornosti procesu výuky je cílem projektu prohloubit učitelům metody týkající se využití multimediálních prostředků, zvláště e-learningu a interaktivní tabule a způsobu vyhledávání informačních zdrojů k daným tématikám. 


Obsah kurzu 

Výuka se skládá z těchto výukových modulů: 

1. ŠKOLA A VYUŽÍVÁNÍ MULTIMEDIÍ, E-LEARNINGŮ A JINÝCH MODERNÍCH METOD V RÁMCI ICT

2. ŠKOLA SOUČÁST KRAJINY

3. ŠKOLA A STROMY KOLEM NÁS

4. ZVÍŘATA KOLEM ŠKOLY A KOLEM NÁS

5. ŠKOLA JAKO ZAHRADA

6. ŠKOLA V ZELENI 


Rozsah kurzu

Celkový rozsah výuky: 250 hodin

Výuka bude probíhat 2 semestry, vždy jeden den v týdnu od 13 do 19 hodin.

Vzdělávací program bude ukončen obhajobou samostatné práce a udělením "Osvědčení" při absolvování všech modulů a při 80% účasti.


Termín kurzu 

Kurz momentálně není v nabídce.


Cena kurzu

Cena kurzu je 18.000,- Kč (možné platit na 2 splátky)

V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na výjezdy pořádané v rámci tohoto kurzu a studijní materiály.


Kontakty

organizační zajištění

Andrea Šašinková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
andrea.sasinkova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam