Autorizovaná zkouška pro PK Lektor dalšího vzdělávání

4. 6. 2018 -

 

Autorizovaná zkouška pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání


MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace " Lektor dalšího vzdělávání" (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Zájemce má možnost provést zkoušku u jednoho z autorizovaných zástupců:

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Absolvent získá osvědčení z profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání".


Průběh zkoušky

V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoliv odborných dovedností tvořících obsah výuky.

Před zkouškou si uchazeč prostuduje kritéria a způsoby hodnocení zveřejněné na stránkách národní soustavy kvalifikací, platné pro povolání lektor dalšího vzdělávání.Odkaz k prostudování naleznete zde: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-581-Lektor_dalsiho_vzdelavani/hodnotici-standard

 

Uchazeč již na zkoušku přichází s písemným vypracováním (v elektronické a tištěné podobě) všech bodů uvedených v hodnotícím standardu.  Ústní obhajoba a praktické předvedení konkrétních bodů bude realizováno v průběhu zkoušky. 

Podrobné informace o přípravě a průběhu zkoušky budou uchazečům zaslány po odevzdání přihlášky na zkoušku.


Příprava na zkoušku

Více informací naleznete zde. 


Termín zkoušky

15. 1. 2019

5. 2. 2019

Na zkoušku je možné se přihlásit i mimo výše uvedené termíny. Pokud máte zájem složit zkoušku bez absolvování kurzu a v jiném termínu, kontaktujte organizátora zkoušky. 

*Do přihlašovacího formuláře uveďte, na který termín se hlásíte a zvolte si zkoušejícího - Ing. Lenka Danielová, Ph.D., doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.


Cena zkoušky

4 900 Kč vč. DPH


Kontakt

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: