Autorizovaná zkouška pro PK Lektor dalšího vzdělávání

4. 6. 2018 -

 

Autorizovaná zkouška pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání


MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace " Lektor dalšího vzdělávání" (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Zájemce má možnost provést zkoušku u jednoho z autorizovaných zástupců:

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Absolvent získá osvědčení z profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání".


Průběh zkoušky

V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoliv odborných dovedností tvořících obsah výuky.

Před zkouškou si uchazeč prostuduje kritéria a způsoby hodnocení zveřejněné na stránkách národní soustavy kvalifikací, platné pro povolání lektor dalšího vzdělávání. Odkaz k prostudování naleznete zde: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-581-Lektor_dalsiho_vzdelavani/hodnotici-standard

 

Uchazeč již na zkoušku přichází s písemným vypracováním (v elektronické a tištěné podobě) všech bodů uvedených v hodnotícím standardu.  Ústní obhajoba a praktické předvedení konkrétních bodů bude realizováno v průběhu zkoušky. 

Podrobné informace o přípravě a průběhu zkoušky budou uchazečům zaslány po odevzdání přihlášky na zkoušku.


Příprava na zkoušku

Více informací naleznete zde. 


Termín zkoušky

Bude upřesněn.

Na zkoušku je možné se přihlásit i mimo výše uvedené termíny. Pokud máte zájem složit zkoušku bez absolvování kurzu a v jiném termínu, kontaktujte organizátora zkoušky. 

*Do přihlašovacího formuláře uveďte, na který termín se hlásíte a zvolte si zkoušejícího - Ing. Lenka Danielová, Ph.D., doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.


Cena zkoušky

4 900 Kč


Kontakt

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: