Lektor dalšího vzdělávání – rekvalifikační kurz

4. 6. 2018 -

Rekvalifikační kurz "Lektor dalšího vzdělávání", který je akreditován MŠMT ČR. MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace " Lektor dalšího vzdělávání" (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Rekvalifikační kurz - Lektor dalšího vzdělávání 


Komu je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání, ale také interního školitele pro soukromou sféru, či osoby, které poskytují poradenskou nebo vzdělávací činnost. 

Kurz je akreditován MŠMT ČR a je vhodný pro přípravu osob k získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání v souladu s Národní soustavou kvalifikací.


Cíl kurzu

Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat zaměstnance firem, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu, projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat učivo s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu, ovládat techniky hodnocení výuky a to vše s ohledem na psychologické a sociální aspekty dalšího vzdělávání.


Obsah a ukončení kurzu

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Vzdělávání dospělých 
 • Metody vzdělávání a výcviku
 • Pedagogická psychologie
 • Psychologie vzdělávání dospělých
 • Manažerské dovednosti lektora
 • Projektování ve vzdělávání
 • Komunikační a prezentační dovednosti
 • Informační technologie a technika
 • Pedagogická diagnostika v celoživotním učení
 • Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Rozvoj didaktických a psychosociálních kompetencí lektora

Účastník získá potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a poté má možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání". Více informací níže.    


Informace o garantovi kurzu

 Doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. - absolvovala vysokoškolské studium v oboru Pedagogika - psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, doktorské studium v oboru Pedagogika tamtéž a ukončila habilitační řízení v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. V průběhu celé své profesní kariéry se věnovala pedagogicko-psychologické problematice vzdělávání nejen učitelů středních, ale i vysokých škol, v současné době je odborným garantem bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice na akreditovaném vysokoškolském ústavu Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Výrazně se vždy soustřeďovala na oblast psychologických souvislostí vzdělávání dospělých s důrazem na rozvoj prezentačních dovedností zúčastněných frekventantů. Dlouhodobě implementuje do své pedagogické i lektorské činnosti videotrénink


Rozsah kurzu

Celkový rozsah 141 hodin výuky, z toho 81 prezenčně a 60 distančně - formou e-learningu; 1 semestr. Výuka bude probíhat ve všední den (8 vyučovacích hodin), a to vždy v úterý od 12.00 do 20.00. 


Termín kurzu

Jaro 2019 (termíny budou upřesněny)

 


Cena kurzu

12 000 Kč(kurz je osvobozen od DPH)

Nabízíme také možnost vytvoření kurzu na míru v oblasti dalšího vzdělávání (např. pro HR manažery, odborné školitele ve firmách, či jazykové lektory a další). 

V případě zájmu o skupinové proškolení profesních kompetencí interních školitelů či lektorů zašlete poptávku na e-mail organizátora kurzu.  


Požadavky k přijetí do kurzu

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zaslání vyplněné přihlášky
 • zaplacení poplatku za kurz

Zájemci o získání profesní kvalifikace

MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace " Lektor dalšího vzdělávání" (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Absolvent získá Osvědčení z profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání."

Bližší informace 


Kontakty

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz

 

Odborná garantka kurzu

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

dana.linhartova@mendelu.cz


Přihlašovací formulář na kurz

Osobní údaje

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Fakturační údaje

Souhlasím s obchodními podmínkami

  

Antispam

 

 

Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: