Vědeckovýzkumná činnost

Vědeckovýzkumná činnost vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně v roce 2014 byla v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně na období 2011–2015 a jeho aktualizací pro rok 2014, Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání pro období 2011–2015 a jeho aktualizací pro rok 2014.

Vědeckovýzkumná činnost vysokoškolského ústavu je orientována do následujících okruhů:

 • vybrané aspekty vzdělávání budoucích učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování a odborného výcviku;
 • vzdělávací potřeby pedagogických a nepedagogických pracovníků středních odborných škol;
 • proměny kompetencí učitelů středních odborných škol;
 • profesní orientace mládeže;
 • psychologické zvláštnosti vzdělávání dospělých;
 • aspekty života starších osob s ohledem na proměny společnosti;
 • mezigenerační učení v různých sociálních prostředích;
 • specifické poruchy učení žáků;
 • optimalizace plánování zdrojů;
 • zavedení řízení kvality ve výrobním cyklu v souladu s jakostní politikou;
 • činnost experta v technickém znalectví a expertním inženýrství;
 • metody posuzování (technického stavu, hodnoty a oceňování) při výkonu expertní činnosti.

 

   
   
Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: