Institut celoživotního vzdělávání MENDELU

Institut celoživotního vzdělávání vznikl v roce 2003. Samostatným vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity v Brně je od roku 2006 a v roce 2016 oslavil své 10. výročí. Věnujeme se výuce akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a vědecko- výzkumné činnosti spojené s výukou. V rámci celoživotního vzdělávání organizujeme řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů pro zájemce z řad odborné i široké veřejnosti. Pro všechny studenty MENDELU zajišťujeme zdarma profesionální služby Poradenského a profesního centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Pro seniory organizujeme vzdělávání formou Univerzity třetího věku.

 

Naše poslání

Posláním vysokoškolského ústavu je realizovat vzdělávací a s ní spojenou vědecko-výzkumnou a další tvůrčí činnost, která reflektuje potřeby aplikační sféry, regionu a společnosti 21. století. Současně chce vysokoškolský ústav přispívat k rozvoji Mendelovy univerzity v Brně realizací celoživotního vzdělávání a poradenské činnosti v celé jejich šíři.

 

Naše vize

Vysokoškolský ústav se chce stát stabilní, kooperativní a soběstačnou univerzitní součástí. Jejími dominantami budou, kromě akreditovaných studijních a vzdělávacích programů, také další oblasti celoživotního učení, vědecko-výzkumná činnost a poradenské aktivity pro studenty, absolventy i zaměstnance univerzity. VÚ se chce stát uznávaným univerzitním pracovištěm nejen v českém teritoriu, ale i v zahraničí.

 

Naše nabídka studia

 

        

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: